21.06.2016 - Oświęcim wspiera nowych inwestorów

Firmy, które zainwestują w Oświęcimiu i utworzą nowe miejsca pracy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. To program zgłoszony przez prezydenta w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, a przyjęty niedawno przez Radę Miasta. Uchwała jest już prawomocna. Przedsiębiorca może otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Małe firmy powinny zainwestować ponad 1 mln zł tzw. kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięcie, a zatrudnienie powinno wzrosnąć o co najmniej 5 osób.

Ponad 10 mln musi wydać na nową inwestycję inwestor średniej wielkości i zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 15 osób. Z kolei duży inwestor musi ponieść nakłady powyżej 50 mln i utworzyć dodatkowo ponad 30 miejsc pracy. – Liczę, że ten sposób pobudzimy dalszy rozwój gospodarczy, zachęcimy oświęcimskie firmy do inwestowania, a co za tym idzie do tworzenia nowych miejsc pracy. Na pewno zwiększy się też atrakcyjność naszego miasta dla kolejnych dużych inwestorów – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Koszty kwalifikowane obejmują m. in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych, w tym budowli i budynków oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z projektem. Dodatkowo przedsiębiorca, który planuje skorzystać z programu pomocowego musi zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Jest też zobowiązany do przekazywania informacji na każdym etapie inwestycji. Przedsięwzięcie musi być utrzymane w mieście przez co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jego realizacji. Podobnie jest z utrzymaniem zwiększonego poziomu zatrudnienia. 

Więcej informacji: Wydział Podatkowy tel. 33 8429216

Treść uchwały oraz zgłoszenie zamiaru skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formacie PDF zamieszczone zostały poniżej. Wszystkie dokumenty związane z procedurą zwolnienia z podatku od nieruchomości w wersji edytowalnej i PDF dostępne są w:
Biuletynie Informacji Publicznej → Podatki → Załączniki do uchwały - zwolnienie od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców.

 

ZałącznikWielkość
uchwala.pdf 2.94 MB
zalacznik_nr_1_zgloszenie_zamiaru_korzystania_z_pomocy_regionalnej.odt 22 KB
zalacznik_nr_1_zgloszenie_zamiaru_korzystania_z_pomocy_regionalnej.pdf 66.64 KB
zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_dacie_rozpoczecia_prac.odt 16.27 KB
zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_dacie_rozpoczecia_prac.pdf 50.31 KB

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_zakonczeniu_inwestycji_poczatkowej

_i_zobowiazanie_do_utrzymania_inwestycji_na_terenie_miasta_oswiecim.odt

14.98 KB

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_zakonczeniu_inwestycji_poczatkowej

_i_zobowiazanie_do_utrzymania_inwestycji_na_terenie_miasta_oswiecim.pdf

62.63 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie.odt 17.18 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie.pdf 53.29 KB
zalacznik_nr_5_wykaz_nowo_utworzonych_miejsc_pracy.odt 14.74 KB
zalacznik_nr_5_wykaz_nowo_utworzonych_miejsc_pracy.pdf 51.42 KB
zalacznik_nr_6_oswiadczenie.odt 19.28 KB
zalacznik_nr_6_oswiadczenie.pdf