2016.08.25 - XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zapraszamy na XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 14-15 września 2016 r.
 
I dzień Forum MSP: Twój biznes nasze wsparcie, 14 września 2016 r.
 
DLA KOGO?
Panel skierowany do przedsiębiorców, pracowników i przedstawicieli start-upów zainteresowanych ekspansją na rynkach zagranicznych, możliwościami wsparcia rozwoju firmy oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
O CZYM?
Wystąpienia ekspertów o charakterze edukacyjnym, dyskusja o Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – zasadach, celach i priorytetach rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym i społecznym. Promocja firm na rynkach międzynarodowych, programy branżowe; inauguracja dwóch nowych działań dla przedsiębiorców.
 
II dzień Forum MSP: Stać się Pracodawcą Jutra, 15 września 2016 r.
 
DLA KOGO?
Panel skierowany do właścicieli firm i pracowników sektora MSP i działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, dostawców rozwiązań i narzędzi, a także reprezentantów instytucji otoczenia biznesu związanych z tematyką HRM.
 
O CZYM?
Jak stać się Pracodawcą Jutra? Jakich kompetencji potrzebuje polska gospodarka? Trudności i niepowodzenia, które przełożyły się na budowę rynkowej przewagi i rozwiązania, które zmieniają firmę.
 
Więcej informacji: http://forummsp.parp.gov.pl/