Gala Lider Biznesu Małopolski Zachodniej

 


W piątek 26 października 2012 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Gala Lidera Biznesu Małopolski Zachodniej.

Lider Biznesu Małopolski Zachodniej to konkurs organizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Urzędem Miasta Oświęcim i Urzędem Gminy Oświęcim, który ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Celem przedsięwzięcia jest również promocja regionu jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kapituła konkursu nagrodziła uczestników w czterech kategoriach turystyka, przedsiębiorstwa duże, małe i średnie oraz mikro. Kapitułę stanowili przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Starostw: Chrzanowskiego, Olkuskiego, Oświęcimskiego i Wadowickiego oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

W kategorii turystyka za dynamiczny rozwój oraz promocję turystyki główną nagrodę otrzymała firma Stanpol Sp. z o.o. Hotel & SPA Kocierz.


Wyróżnienia w tej kategorii przyznane zostały także firmom: Dinozatorland Sp. z o.o. oraz Radocza Park Sp. z o.o.W kategorii Duże przedsiębiorstwa zwyciężyła firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Nagroda została przyznana za wyjątkową skuteczność działania oraz dynamiczny rozwój.


Wyróżnionymi firmami w tej kategorii są także: Valeo Autosystemy Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o.W kategorii Małe i Średnie przedsiębiorstwa Liderem została firma SOLVENT WISTOL S.A. Dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii, dywersyfikacje działalności oraz inwestycje w technologię.

W tej kategorii przyznano także trzy wyróżnienia, są to: Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o., PROTECH Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Techniczne Hardkop Sylwester Piasny.Zwycięzcą w kategorii Mikroprzedsiębiorstwa została Grupa MAROX S.C. Roman Gawełek, Marcin Gawełek. Nagroda została przyznana za dynamiczny rozwój oraz profesjonalne podejście do biznesu.


Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały także firmy: LA ROSSA Tomasz Matlak oraz FPUH Elżbieta Szostek.


Podczas Gali Lider Biznesu Małopolski Zachodniej przyznana została także nagroda specjalna Starosty Oświęcimskiego „Orzeł Biznesu” wyróżniającym się firmom z terenu powiatu oświęcimskiego. Nagrodzonymi "Orłem Biznesu" zostały firmy:CHEMOSERWIS – DWORY S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. oraz Grupa MAROX S.C. Roman Gawełek, Marcin Gawełek.Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wyróżniło także czterech przedsiębiorców z  Małopolski Zachodniej realizujących projekty innowacyjne w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nagrodzone zostały firmy:
Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca -  za najlepszy projekt w zakresie rozwiązań prośrodowiskowych, TERENOWA SŁUŻBA RATOWNICZA Sp. z o.o. - za najlepszy projekt w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrona życia i zdrowia, Zakład Metalowy Plast-Met Adam Żyła - za najlepszy projekt w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, SOLVENT WISTOL S.A. - za najlepszy projekt innowacyjny w B+R


Gala Lider Biznesu Małopolski Zachodniej zakończona została wspaniałym występem Agnieszki Latusek, Magdy Adamiak oraz Moniki Marcol z zespołu "The Chance" finalistek programu "X Factor".


Film podsumowujący galę >>>


Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.


Źródło fotografii: Starostwo Powiatowe Oświęcim