Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

Spółka powstała w 2001 roku jako wspólna inicjatywa Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

Aktualnie udziałowcami Spółki są: Miasto Oświęcim (98,50% udziałów), Gmina Oświęcim (1,41% udziałów) oraz Powiat Oświęcimski (0,09%).

Priorytetem działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest realizacja przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Na lata 2006-2011 przypada okres znaczącego rozwoju Spółki i ugruntowania pozycji w sektorze instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane działania i realizowane projekty pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych i organizacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej.

Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę:

  • administrowanie Oświęcimskim Inkubatorem Przedsiębiorczości (OIP) – w latach 2006-2011 w OIP zlokalizowanych zostało 66 podmiotów gospodarczych, w tym 55 nowo powstałych, które zostały objęte programem OIP,
  • świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych – w latach 2008-2011 z usług skorzystało 613 podmiotów gospodarczych oraz 453 osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • realizowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich:
  • w ramach projektów Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą I i II powstało 59 nowych firm, które uzyskały bezzwrotną dotację w wysokości do 40 000 zł, wsparcie pomostowe oraz kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • w latach 2006-2011 w projektach doradczych i szkoleniowych uczestniczyło ponad 2600 beneficjentów ostatecznych,
  • 256 beneficjentów skorzystało z dofinansowanych studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i ich pracowników,
  • prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (jednego z czterech w województwie małopolskim) - ośrodek świadczy około 600 usług rocznie (doradztwo, szkolenia, usługi informacyjne). Od 2009 r. do 2011 r. 78 podmiotów korzystających z usług doradczych ośrodka uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • udzielanie pożyczek w ramach Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ oraz innych funduszy pożyczkowych – od 2010 r. do 2015 r. ok 170  mikroprzedsiębiorców uzyskało pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • realizacja zadań na rzecz samorządów lokalnych i innych podmiotów,
  • organizacja działań na rzecz promocji przedsiębiorczości, tj. współorganizacja targów pracy, konferencji, seminariów, konkursów itd.