ZREALIZOWANE PROJEKTY

Jednym z tych działań Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych i organizacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej.

Poniżej przedstawiamy projekty, które Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. realizowało na przestrzeni lat: