Zrealizowane projekty w latach 2005-2008

- Nowe umiejętności - lepsza perspektywa. Cykl szkoleń dofinansowanych ze środków UE

Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu 271 beneficjentów skorzystało ze szkoleń  językowych, komputerowych, z zakresu zarządzania, marketingu lub sprzedaży. Wartość projektu: 387 115 zł. Czas trwania: 01.05.2006 - 31.07.2007.

- Nowe kwalifikacje szansą dla osób odchodzących z rolnictwa

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Beneficjenci skorzystali z usług szkoleniowych, doradczych oraz z subsydiowanego zatrudnienia. Wartość projektu: 835 473 zł. Okres realizacji: 01.07.2006 - 31.05.2008. W projekcie wzięło udział 215 beneficjentów, w tym: 203 osoby uczestniczyły w szkoleniach i doradztwie zawodowym, a 12 osób skorzystało z subsydiowanego zatrudnienia w MŚP.

- Podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych małopolski zachodniej

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zrealizowano doradztwo zawodowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje. Wartość projektu: 864 854 zł. Czas trwania: 01.09.2006 - 31.05.2008. Wsparciem objęto 758 beneficjentów.

- Doskonalenie kadr Pd Polski - szkolenia i studia podyplomowe współfinansowane przez UE

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W ramach projektu zrealizowano: 10 edycji studiów podyplomowych dla 256 beneficjentów, 8 edycji szkoleń zawodowych i 36 edycji kursów językowych dla 527 beneficjentów. Wartość projektu: 1 722 470 zł. Czas trwania: 01.10.2006 - 31.05.2008. Wsparciem objęto pracowników 313 przedsiębiorstw, przeprowadzono 6405 godzin szkoleniowych.