binary options INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I binary options INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI II

binary options smart profit system PROJEKT - CZAS NA BIZNES

prestazioni opzione binaria PROJEKT - AKTYWNA MŁODZIEŻ

 

 

 


2017.01.20 - Aktualne konkursy dla MŚP

Przypominamy o trwających konkursach dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2017.01.16 - Dotacje na wymianę pieców

O dotację z RPO WM na lata 2014-2020 mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

2017.01.16 - Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: binary options od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

2017.01.09 - Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza terminy naborów wniosków dla poszczególnych Programów Operacyjnych w 2017 r.

2017.01.02 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Trwa rekrutacja do projektu "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej". Zapraszamy osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej do udziału w projekcie, w ramach którego można otrzymać dotację bezzwrotną do 22 700,00 zł.