2013.02.25 - Zostań dyrektorem Muzeum AK

Doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem i działalnością wystawienniczą, znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze oraz znajomość zagadnień związanych z II wojną światową, tematyką militarną i Armią Krajową – m.in. taką wiedzę powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie. Na przesłanie zgłoszenia do Urzędu Miasta Krakowa kandydaci mają 40 dni licząc od 19 lutego, wtorek.

2013.02.22 - 2,39 MLD EURO Z UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAŁOPOLSKI!

Małopolska dostanie z funduszy europejskich na rozwój regionu w najbliższych siedmiu latach o ponad 500 milionów euro więcej w porównaniu do pieniędzy, które trafiły do nas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W latach 2014-2020 do Małopolski trafi aż 2,39 mld euro!

2013.02.19 - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  III EDYCJI KONKURSU „STARA TRADYCJA”

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej. Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków - kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku, 1 kwietnia.

2013.02.15 - BEZPŁATNE SZKOLENIA - "MENADŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ" ORAZ "ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Zapraszamy mieszkańców z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz z terenu powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Menedżer Ekonomii Społecznej” oraz "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej" z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Rekrutacja do dnia 28 lutego 2013 roku.

2013.02.14 - ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 9.5 PO KL W MAŁOPOLSCE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłosił KONKURS nr POKL/9.5/I/13 na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.