2013.01.31 - MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+

Biblioteki w Małopolsce mają szansę na dodatkowe pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na remonty, rozbudowę czy przebudowę infrastruktury bibliotecznej. Termin składania wniosków mija w piątek, 15 lutego.


2013.01.29 - SZWEDZKA GMINA KRISTIANSTAD POSZUKUJE PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH DO WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Respektowanie zasad równości płci oraz „różnorodności” wpływa na warunki życia i pracy ludzi, atrakcyjność zatrudnienia w gminach, konkurencyjność przedsiębiorców, jak i pozytywne relacje z klientami. W celu osiągnięcia powyższego gmina Kristianstad we współpracy ze szpitalem Central Hospital in Kristianstad zainicjowała dwuletni projekt pt. REVERSE mentoring.

2013.01.25 - RAPORT "GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU PRACY W MAŁOPOLSCE"

W jakie dziedziny gospodarki najlepiej inwestować, aby zwiększyć szansę na powodzenie nowego biznesu? Na to i wiele innych pytań odpowiada specjalny raport dotyczący gospodarczych możliwości w poszczególnych powiatach Małopolski.
 
 

2013.01.25 - BEZPŁATNE INNOWACYJNE USŁUGI DLA FIRM

 
Chcesz podnieść poziom innowacyjności swojej firmy? Może ci w tym pomóc Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, która prowadzi specjalny, całkowicie bezpłatny projekt dla firm w zakresie wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
 

2013.01.25 - PLANOWANE KONKURSY W RAMACH PO KL W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 r.

Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plany Działań na rok 2013 oraz przyjęła uchwałę nr 73/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 24.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Planów Działań na rok 2013 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.