binäre Optionen Bully kostenlos herunterladen INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I iq option minimum trade INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI II

binäre optionen PROJEKT - CZAS NA BIZNES

binary options PROJEKT - AKTYWNA MŁODZIEŻ

 

 

 


2016.05.27 - Giełda kooperacyjna podczas X Forum Nowej Gospodarki

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza przedsiębiorców do udziału w III edycji Polsko - Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, która odbędzie się w ramach X Forum Nowej Gospodarki, organizowanego 10 czerwca 2016 r. w Parku Naukowo - Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach

2016.05.16 - Konkurs na dofinansowanie projektów - Małopolska chmura edukacyjna - w ramach Poddziałania 10.1.4.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2016.05.13 - Konkurs na dofinansowanie projektów - Bony na innowacje dla MŚP -w ramach Poddziałania 1.2.3

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

2016.05.09 - Międzynarodowa giełda kooperacyjna Creative&Digital Matchmaking

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Creative&Digital Matchmaking, która odbędzie się 28 czerwca 2016 r., przy okazji odbywającej się w Liverpoolu inicjatywy biznesowej International Festival for Business (IFB 2016).

2016.05.05 - Konkurs na dofinansowanie projektów - Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".