tr binary options INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I binary options INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI II

binäre Optionen kopieren Handel PROJEKT - CZAS NA BIZNES

binären Optionen gegenüber Devisen PROJEKT - AKTYWNA MŁODZIEŻ

 

 

 


2016.04.15 - Targi Beautyworld Middle East 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi (ZEA) zaprasza producentów kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych, produktów fryzjerskich oraz producentów zapachów i akcesoriów kosmetycznych do skorzystania z oferty bezpłatnej promocji swoich produktów na polskim stoisku narodowym (18m2) podczas targów Beautyworld Middle East​  w dniach 15-17 maja 2016 r.

14.04.2016 - JUŻ OD MAJA RUSZA NABÓR DO PROJEKTU "NOWY START"

Projekt  binäre optionen Nowy Start realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Rozwój  Kompetencji Kadr I Adaptacja Do  Zmian, Poddziałanie Adaptacja do zmian, Typ projektów A: opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

2016.04.11 - European Enterprise Promotion Awards

Celem Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość w Europie, prezentacja oraz wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców. Konkurs po raz pierwszy ogłoszony został przez Komisję Europejską z inicjatywy prezydencji brytyjskiej pod koniec 2005 r.

2016.04.08 - Konferencja Polish - Swiss Innovation Day 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji Polish - Swiss Innovation Day, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem Polish-Swiss Innovation Day jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską, podkreślając tym samym rolę sektora prywatnego w dynamicznym rozwoju gospodarczym Polski. Konferencja ma być także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz do nawiązania współpracy z podmiotami ze Szwajcarii.

2016.04.04 - Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków RPO WM 2014-2020

31 marca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.